Đội ngũ

Lãnh đạo Shogo đặt tinh thần đồng đội lên trên cái tôi

Chúng tôi đã tập hợp những tài năng giỏi nhất và sáng giá nhất để dẫn đường. Các nhà lãnh đạo và nhân viên của chúng tôi làm việc cùng nhau để thay đổi cách thức các doanh nghiệp hiện đại hợp tác.

Ông Vương Hoàng Vũ

Nhà sáng lập & Giám đốc điều hành

Bà Kiều Thị Phương Hoa

Giám đốc tài chính

Anh Hoàng Ngọc Dương

Giám đốc nhà máy

Anh Lê Thành Trung

Giám đốc Marketing

Tài nguyên liên quan

Hồ sơ công ty
Tham quan nhà máy
Chứng nhận