Tuyển dụng

Hãy cùng nhau gia tăng giá trị
Tại Shogo, chúng tôi cố gắng tạo ra một nơi làm việc dựa trên mục đích gia tăng giá trị của mình.
Chúng tôi cố gắng tạo ra một nơi làm việc dựa trên mục đích gia tăng giá trị. Nhân viên và phúc lợi của họ là trọng tâm trong các hoạt động của chúng tôi và chúng tôi tin vào một môi trường làm việc tôn trọng và hòa nhập, nơi mà niềm tin, sự công bằng và bình đẳng ngự trị. Chúng tôi định hình tổ chức, quy trình và văn hóa của mình để nhân viên của chúng tôi gắn kết, năng động và tràn đầy năng lượng.

Cùng nhau, chúng tôi là một nhóm đặc biệt, chấp nhận sự khác biệt của mình và khuyến khích tinh thần kinh doanh. Chúng tôi kết hợp chuyên môn của mình với sự nhanh nhẹn và năng động, thúc đẩy hiệu suất vượt trội với các cơ hội phát triển và tự hào về tinh thần đồng đội của mình.

We add value to lives for our employees, for our customers, for a better world.

We empower each and every employee to take the lead on projects and to initiate change for the better within the company, regardless of their role.

Benefit &
Work Enviroment

Làm việc tại Shogo

Chúng tôi gia tăng giá trị cuộc sống cho nhân viên, cho khách hàng và vì một thế giới tốt đẹp hơn.

Chúng tôi trao quyền cho mỗi nhân viên để dẫn đầu các dự án và khởi xướng những thay đổi để công ty trở nên tốt đẹp hơn, bất kể vai trò của họ là gì.

Phúc lợi &
Môi trường làm việc

Tham gia cùng chúng tôi
và tạo ra những sản phẩm tuyệt vời

Mang lại công việc tuyệt vời là trọng tâm của những gì chúng tôi làm tại SHOGO. Chúng tôi nâng cao tiêu chuẩn hơn với mỗi dự án nhằm tạo ra những thách thức mới nhằm luôn dẫn đầu trong lĩnh vực của mình. Chúng tôi coi trọng sự tin tưởng, tự do, niềm đam mê và các mối quan hệ ấm áp, thân thiện và tận hưởng thời gian bên nhau. Nếu điều này phù hợp với tầm nhìn của bạn, hãy trò chuyện về cách chúng ta có thể làm việc cùng nhau. Hãy liên lạc ngay hôm nay!

Tham gia với chúng tôi
& Tạo ra những sản phẩm tuyệt vời